“Diploma” talebine mahkemeden ret

Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) önce Marmara Üniversitesi ardından da Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu tarafından reddedilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının paylaşılması istemine, mahkemeden de ret geldi.

Kararda, diplomanın kişisel veri olduğu ve kişinin rızası olmadan paylaşılamayacağı savunuldu.

Cumhuriyet’tin haberine göre, HKP’li Tacettin Çolak, “Tayyip Erdoğan’ın şimdiye kadar ortaya çıkardığı diploması yok. Mahkeme, siyasal baskı altında kaldı” dedi.

Kararda, kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile yaşamına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgelerin kamu yararının gerektirdiği hâllerde bile ancak ilgilisinin rızası ile açıklanabileceği belirtildi.

Mahkeme kararında, “Kişisel bilgileri istenen kişilerin tanınmış kişi olup olmadığına ilişkin mevzuatta bir ayrım bulunmadığı, dolayısıyla tanınmış kişilerin aleyhine olarak özel hayatın ve aile hayatının gizliliğinin kapsamının genişletilemeyeceği açık olduğundan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir